Vision

Vi är en ledande aktör inom den privata sektorn, med ständigt växande efterfrågan. Vi ska vara kundens självklara val av entreprenör oavsett arbetets omfattning.

Mission

Tullicon levererar kvalitativa helhetslösningar med specialkompetens inom byggbranschen med engagerad och kunnig personal. Våra kunder är krävande med höga förväntningar på kommunikation, lösningar och utförande. Långsiktiga relationer och intresset för vårt arbete är den grundläggande drivkraften till utveckling och goda resultat.

 

Historik

Tullicon Bygg AB är ett kvalitativt byggföretag med ca 6 anställda som har gedigen erfarenhet av byggbranschen. Företaget grundades 1999 av Tomas Rönnskog, civilingenjör med 30 års erfarenhet av byggbranschen, och i dag VD för Tullicon.

Alla anställda har utbildning för sitt ansvarsområde samt uppfyller ställda krav från samhället vad gäller bland annat byggarbetsmiljösamordning och våtrumscertifikat.

Vi gör alla typer av byggjobb med inriktning på privata marknaden. Vi jobbar med projekten från första tanke till slutfört arbete.

Kvalité

 • Vi ställer lika höga krav på oss själva som på våra samarbetspartners
 • Vi har en god branschkunskap och väljer produkt och metod med omsorg
 • Vi utför projektplanering och kvalitetskontroller

Utveckling

 • Vi lyssnar och lär
 • Vi har en utvecklingsplan för våra medarbetare
 • Vi delar med oss av vår kunskap

Respekt

 • Vi lyssnar på kundens önskemål och behov
 • Vi respekterar våra medmänniskor
 • Vi håller vad vi lovar

Service

 • Vi kommunicerar löpande med kunden och har arbetsledning på plats
 • Vi har ett omfattande och kompetent nätverk
 • Vi dokumenterar och följer upp våra arbeten

Ansvar

 • Vi tar ett helhetsansvar
 • Vi värnar om våra värderingar
 • Vi skapar nöjda kunder